ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

สู่รัฐบาลโปร่งใส 10: GIS-สารสนเทศภูมิศาสตร์

12 กุมภาพันธ์ 2558 03:16:43
2145
วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2558 03:16:43 | 2145 อ่าน

สู่รัฐบาลโปร่งใส 10: GIS-สารสนเทศภูมิศาสตร์
“รัฐบาลโปร่งใส” / OPEN Government คือ ระบบข้อมูลภาครัฐที่มีมาตรฐาน และเปิดเผยเพื่อประโยชน์ของมหาชน ทั้งในสภาวะปรกติและสภาวะฉุกเฉิน การจัดระเบียบข้อมูลเพื่อให้พี่น้องประชาชนใช้งาน “ข้อมูลและข่าวสาร” ได้อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว นับเป็นหัวใจของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การวางแผนใช้ชีวิตระยะกลาง และการวางแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของชาติในระยะยาว ...

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 390 ครั้ง
393 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER