ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

Redesign the IT Operating Model to Accelerate Digital Business

30 พฤษภาคม 2561 03:29:37
1042
วันที่ : 30 พฤษภาคม 2561 03:29:37 | 1042 อ่าน

การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจทำให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Operating Model) ในรูปแบบใหม่ทั้งมิติของขอบเขต สมรรถนะ และการเพิ่มประสิทธิภาพของรูปแบบการดำเนินงาน ซึ่งเมื่อธุรกิจปรับใช้กลยุทธ์เชิงดิจิทัล (Digital Business Strategies) ส่งผลให้นวัตกรรม ความเร็ว และความคล่องตัวกลายเป็นสิ่งสำคัญ และไม่จำกัดอยู่แค่ส่วนงาน IT แต่ยังขยายขอบเขตไปยังการออกแบบ วิศวกรรม และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี (Information and Technology: I&T) ทั่วทั้งองค์กร รวมถึงคุณค่าที่ส่งมอบให้กับลูกค้าด้วย ดังนั้น รูปแบบการดำเนินงาน (Operating Model) ที่จำกัดอยู่แค่กิจกรรมของส่วนงาน IT จึงไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินกลยุทธ์เชิงดิจิทัลอีกต่อไป

 

อ่านต่อ... 

 

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 30 พฤษภาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 340 ครั้ง
674 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER