ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)

4 เมษายน 2561 04:35:15
1822
วันที่ : 4 เมษายน 2561 04:35:15 | 1822 อ่าน

การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions index: CPI)

ของประเทศไทย

ที่มา: สรุปจากการสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ เรื่อง ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions index: CPI) ของประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

         

ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions index: CPI)

ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) เป็นดัชนีที่สะท้อนภาพลักษณ์ (Perceptions) การทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ที่มีค่าคะแนนตั้งแต่ 0 (คอร์รัปชั่นมากที่สุด) ถึง 100 (คอร์รัปชั่นน้อยที่สุด) ซึ่งจัดทำขึ้นโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI) เป็นประจำทุกปี นักลงทุนหรือ นักธุรกิจหลายประเทศใช้ดัชนี CPI เพื่อประเมินความน่าสนใจลงทุนของแต่ละประเทศ โดยมองว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เป็นต้นทุนหรือเป็นความเสี่ยง (Risks) ในการเข้ามาประกอบธุรกิจ

 

--- อ่านเพิ่มเติม ---

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 4 เมษายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 413 ครั้ง
121 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 4 เมษายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 385 ครั้ง
97 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER