ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

A Cloud for Global Good: The 2018 Update

16 มีนาคม 2561 10:50:14
1186
วันที่ : 16 มีนาคม 2561 10:50:14 | 1186 อ่าน

A Cloud for Global Good: The 2018 Update

บทบาทของนโยบายในการส่งมอบการปฏิวัติเทคโนโลยี (Technology Revolution)

เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้คลาวด์ อาทิ AI เป็นต้น สามารถช่วยให้สังคมมั่งคั่ง สะอาด และสุขภาพดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทำให้เกิดการหยุดชะงักหรือการขัดขวาง (Disruption) กรอบแนวคิด แบบเดิมๆ เช่น ภาคธุรกิจเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานโดยลดกำลังคน หรือ กลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ จะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ขณะที่กลุ่มคนที่เข้าถึงเทคโนโลยีจะประสบความสำเร็จมากขึ้น ความเหลื่อมล้ำมีมากขึ้น เป็นต้น นอกจากความท้าทายดังกล่าวแล้ว ยังต้องระวังเรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างผิดๆ เช่น การก่อ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Cybercrime) เป็นต้น ดังนั้น รัฐบาลต้องสร้างกรอบแนวคิด (Framework) ที่จะช่วยให้ส่งมอบเทคโนโลยีที่มีประโยชน์พร้อมทั้งปกป้องทุกคน บทความนี้จึงเสนอนโยบายเพื่อช่วย รัฐบาลให้ไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (Fourth Industrial Revolution) พร้อมทั้งส่งมอบเทคโนโลยี ที่น่าเชื่อถือ (Trusted) มีความรับผิดชอบ (Responsible) และครอบคลุม (Inclusive)

...(อ่านเพิ่มเติม)...

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 16 มีนาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 360 ครั้ง
687 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER