ขนาดอักษร |
TH EN

หน้าแรก

สัมมนา Open Data Towards Open Government

25 มีนาคม 2558 04:59:53
2776
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 04:59:53 | 2776 อ่าน

Pic. Source: http://www.libreumbria.it/

 

  • Open Government Data คืออะไร ? 
  • ทำไมเราถึงต้องให้ความสำคัญกับการทำ open government data ? 
  • แล้วใครบ้างที่จะได้ประโยชน์จากการทำ Open Government Data นี้ ?  

 

รับชมวีดีโอด้านล่างนี้แล้ว  อย่าลืมมาร่วมเสวนากันในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 นี้นะครับ

 

กำหนดการสัมมนา

เรื่อง “การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ

Open Data Towards Open Government

วันพุธที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๔๕ น.

ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสุโกศล ถนนศรีอยุธยา พญาไท กรุงเทพฯ

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.

กล่าวรายงาน

นางสาวนันทวัน  วงศ์ขจรกิตติ
    ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม
    สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

๐๙.๑๕ – ๐๙.๓๐ น.

กล่าวเปิดงานสัมมนา

ดร.ศักดิ์  เสกขุนทด

    ผู้อำนวยการ
    สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น.

บรรยายเรื่อง “การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data)”

ดร.ศักดิ์  เสกขุนทด

    ผู้อำนวยการ
    สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

๐๙.๔๕ – ๑๐.๔๕ น.

บรรยายเรื่อง “Dimensions of Open Data Activities in Japan: Policy, Technology and Community”

Professor Hideaki Takeda
     National Institute of Informatics, Japan

๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

บรรยายเรื่อง “"Potentials and Benefits of Linked Open Government Data"”

Professor Soren Auer
     University of Bonn and Fraunhofer IAIS, Germany

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

เสวนา เรื่อง “The Power of Open Data”

ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย

ดร.ภัทระ  เกียรติเสวี
     ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด

นายไกลก้อง  ไวทยากร
     รองผู้อำนวยการ สถาบัน ChangeFusion
     (ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย)

นายอาทิตย์  สุริยะวงศ์กุล
      นักวิจัย/กรรมการ  เครือข่ายพลเมืองเน็ต

ดำเนินการเสวนาโดย

ดร.ศักดิ์  เสกขุนทด
       ผู้อำนวยการ
       สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๕.๑๕ – ๑๖.๓๐ น.

เสวนา เรื่อง “Open Data Guidelines in Thailand”

ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย

นางผุสดี หมู่พยัคฆ์
        ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
        ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดร. มารุต บูรณรัช
        ศูนย์เทคโนโลยีอิเลิกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ
        วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์
        รองผู้อำนวยการ
        สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ดำเนินการเสวนาโดย

นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ
        ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม
        สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

๑๖.๓๐ – ๑๖.๔๕ น.

ถาม – ตอบ

๑๖.๔๕ น.

ปิดการสัมมนา

 

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 5 พ.ย. 57  จำกัดผู้เข้าร่วมสัมมนาหน่วยงานละ 2 ท่าน 
(เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก จึงขอสงวนสิทธิ์สำหรับหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น)

 

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 62 ครั้ง
106 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 96 ครั้ง
879 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 63 ครั้ง
5 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 68 ครั้ง
3 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 60 ครั้ง
3 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 57 ครั้ง
8 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 61 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 58 ครั้ง
186 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 มีนาคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 62 ครั้ง
4 MB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER