ขนาดอักษร |
TH EN

ค้นหาแบบละเอียด

               
ตั้งแต่
ถึง
ค้นหาตามเงื่อนไข
เรียงลำดับ
ผลการค้นหา Public Hearing จำนวนที่ค้นพบ 198 รายการ (9.83 วินาที)
การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง (Public Hearing) ต่อ (ร่าง) มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud Security Standards)
เมนู : Seminars »
26 ตุลาคม 2558
3197
การสัมมนาเพื่อรับฟังความเห็นสาธารณะ (Public Hearing) เรื่อง “หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการซอฟต์แวร์ออนไลน์เพื่อการบริการภาครัฐ และวิธีการคัดสรรผู้ให้บริการ" วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์
เมนู : Seminars »
6 พฤษภาคม 2558
1675
จัดการประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง (Public hearing) เรื่อง (ร่าง) มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ ในมุมมองของหน่วยงานภาครัฐ
เมนู : DGA News »
16 มีนาคม 2558
1274
จัดการสัมมนาเพื่อรับฟังความเห็นสาธารณะ (Public Hearing) เรื่อง (ร่าง) “มาตรฐานสารบรรณ" และเปิดตัวการให้บริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์บน G-Cloud หรือ (Saraban as a Service on G-Cloud)
เมนู : DGA News »
13 มีนาคม 2558
1068
EGA เดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นเกียรติร่วมงานสัมมนาระดับนานาชาติ
เมนู : DGA News »
13 มีนาคม 2558
1267
การสัมมนาเพื่อรับฟังความเห็นสาธารณะ (Public Hearing) เรื่อง “หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการซอฟต์แวร์ออนไลน์เพื่อการบริการภาครัฐ และวิธีการคัดสรรผู้ให้บริการ" วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์
เมนู : DGA Seminars »
26 กรกฎาคม 2557
3101

ข้อมูลทั้งหมด 198 รายการ
หน้า จากทั้งหมด 20
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 20
  • Next »
ไปที่หน้า :
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER