ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อทดสอบการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล ตามมาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ TGIX ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/65/0189)


24 มิ.ย. 65
16
1

65-0189 ประกาศแผน

เลขที่โครงการ P65060023135
งบประมาณ 1,480,000.00 บาท
4 ครั้ง