ประจำปี 2565


45

ประกาศราคากลางงานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 184 เครื่อง (DGA/65/0088)

เลขที่โครงการ 64127474656
งบประมาณ 8,640,000.00 บาท
16 ครั้ง