ประกาศราคากลางต่ออายุสมาชิกภาพและค่าธรรมเนียมในการรักษาหมายเลข IP Address ประจำปี 2563 (GIN) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0147)


14 ก.พ. 63
49

ประกาศราคากลางต่ออายุสมาชิกภาพและค่าธรรมเนียมในการรักษาหมายเลข IP Address ประจำปี 2563 (GIN) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0147)

1