Slider
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
PlayPause
Slider

DGA Channel

การชี้แจงแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565

9 เม.ย. 64 | 432,145
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ผ่านความเห็นชอบจาก ครม. แล้ว มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ "ขับเคลื่อนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล" รับชม 🔴 LIVE การชี้แจงแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 พร้อมกันทั่วประเทศ

Podcast ‘รัฐบาลดิจิทัลทำได้จริงหรือ คนไทยได้อะไร ความยากคืออะไร’ – ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในรายการ The Secret Sauce

31 มี.ค. 64 | 432,145
มาฟัง ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กันแบบเต็มๆ ว่า ‘รัฐบาลดิจิทัลทำได้จริงหรือ และคนไทยได้อะไร ความยากคืออะไร’ มาพบคำตอบได้ในรายการ THE STANDARD PODCAST สัมภาษณ์โดย คุณเคน-นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

Podcast ‘ภารกิจเปลี่ยนคนภาครัฐ ให้มี Digital Mindset’ – นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในรายการ The Secret Sauce

31 มี.ค. 64 | 432,145
https://youtu.be/9gks97A1STc การทำ Digital Transformation ในองค์กรให้สำเร็จนั้นมีอุปสรรคและความท้าทายอย่างไร และต้องเตรี...

การปรับตัวครั้งสำคัญรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. 2563-2565

22 มี.ค. 64 | 432,145
ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้สัมภาษณ์ถึงแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. 2563-2565 ว่าเป็นการ...

อัปเดตภารกิจสำคัญของ สถาบัน TDGA ในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ

2 เม.ย. 64 | 432,145
อัปเดตภารกิจสำคัญของ สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) กับ นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

DGA Auditorium

DGA Books

DGA Express