โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ ปี 2559


30 ตุลาคม 2558
28

สนใจรับข้อมูลการรับสมัครในรุ่นถัดไป Click

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ปี ๒๕๕๙

ลงทะเบียน : คลิกเพื่อกรอกข้อมูลการลงทะเบียน หลักสูตร Refreshment ที่นี่ค่ะ

ลงทะเบียน : คลิกเพื่อกรอกข้อมูลการลงทะเบียน หลักสูตร CIO 27 ที่นี่ค่ะ