ตู้บริการสาขาโรงพยาบาลพุทธชินราช


21 กรกฎาคม 2564
2

รพ. พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก