ตู้บริการสาขาโรงพยาบาลพระพุทธบาท


8 มิถุนายน 2564