ตู้บริการสาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสตูล


8 มิถุนายน 2564