เผยแพร่ทะเบียนที่อยู่ Mail Go Thai เพื่อใช้สำหรับงานสารบรรณ ตามแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหน่วยงาน


9 กุมภาพันธ์ 2564
1454

สำหรับหน่วยงานที่ต้องการช่องทางติดต่อสื่อสาร และประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ

สามารถดูรายชื่ออีเมลหน่วยงานรัฐที่ลงทะเบียนไว้กับ สพร. ได้ที่นี่ คลิกเลย >> ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ : MailGoThai

คู่มือการใช้งาน Mail Go Thai คลิก >>  https://www.dga.or.th/th/profile/979/

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่

Facebook : DGA Thailand

 

ป้ายกำกับ : Mail.Go.Th