รัฐบาลดิจิทัลไต้หวัน ผลักดันเทคโนโลยี พัฒนาประชาชน


4 พฤศจิกายน 2563
355

ก้าวที่กล้าของไต้หวัน 🇹🇼 สู่รัฐบาลดิจิทัล นำเทคโนโลยีขับเคลื่อนทุกมิติ สร้างประโยชน์มหาศาลสู่ประชาชนที่สัมผัสได้จริง

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่

Facebook : DGA Thailand